Strandwerkgroep

De Strandwerkgroep bestaat uit een groep ‘strandjutters’. Niet in de letterlijke zin van het woord, want je vindt ons eigenlijk niet vaak aan het zandstrand, maar onderaan de dijken van de Oosterschelde en Westerschelde.

Daar zoeken we bij laag water naar allerlei zeewieren en zeedieren zoals krabbetjes, vissen, zeeanemonen, sponzen, schelpen en wormen.

Er leeft ook veel meer in onze zee dan de meeste mensen weten. Iedereen kent wel de mooie filmbeelden van een koraalrif, maar wie weet dat bijvoorbeeld de Oosterschelde honderden soorten zeedieren en zeewieren bevat? Soms zijn die net zo kleurrijk en zeker zo interessant!

Als werkgroep organiseren we zo’n 12 excursies per jaar. We gaan dan naar specifieke plaatsen waarvan we weten dat er vaak veel en bijzondere soorten te zien zijn. Van die soorten maken we foto’s en soms verzamelen we de dieren of wieren voor fotografie en verder onderzoek.

Van elke excursie wordt een vondstenlijst gemaakt, die wordt doorgestuurd naar de Strandwerkgemeenschap en Stichting ANEMOON, die alle vondsten centraal registreren (net zoals bijvoorbeeld Waarneming.nl dat doet). Ook schrijven we over onze vondsten in tijdschriften, op weblogs en in NatureToday. In de zomerperiode organiseren we een aantal ‘snorkelexcursies’.

Onze groep bestaat uit een wisselende groep mannen en vrouwen en is veel meer dan een regionale werkgroep, want de meeste deelnemers komen uit de rest van het land en met name uit Zeeland (en zelfs uit België!).

Naast een enkele professioneel marien bioloog bestaat onze werkgroep uit amateurs. Wel amateurs die vaak heel veel van onze zeeflora en -fauna afweten en je er dus van alles over kunnen vertellen. We hebben ook een paar specialisten in huis op het gebied van o.a. zeewieren, sponzen, zeeanemonen, schelpen, krabbetjes en vissen.

Interesse?

Wil je mee op excursie: je bent van harte welkom! Je hoeft geen parate kennis te hebben. Die willen we je juist bijbrengen. We smijten niet met allerlei termen en doen we dat toch, dan leggen we ze meteen uit. Onze excursies zijn altijd gezellig en er moet niets!

De agenda van de Strandwerkgroep vind je op deze website. Wil je ons kwartaal- of jaarprogramma eerder ontvangen, mail dan naar Mick Otten.

Onze contactpersoon: Mick Otten, mjotten@kabelfoon.nl, telefoonnr. 06 289 644 75.