Project Zuidbuurt

Op verzoek van de ondernemersvereniging Zuidbuurt Vlaardingen zijn we dit jaar een project gestart om in de landelijke gebiedjes in de Zuidbuurt (tussen Vlaardingen en Maassluis) de biodiversiteit te bevorderen. Hiertoe heeft onze projectgroep een inventarisatie (nulmeting) gedaan in de periode april t/m september 2023. Op 13 december jl. is het door ons opgestelde rapport besproken. De ondernemersvereniging gaat nu maatregelen nemen om de biodiversiteit te verbeteren.

De ondernemers willen graag advies en begeleiding bij de te nemen maatregelen. We hebben dat toegezegd en in januari en februari 2024 zullen mogelijke maatregelen besproken worden. In 2024 (en 2025) gaat onze projectgroep wederom inventarisaties uitvoeren om te bezien of de maatregelen meetbaar effect sorteren. Een spannend project dus.

Foto Joke Smeenk, inventarisatie vlinders door Aart Rozendaal

Leden die nog niet betrokken zijn bij het project worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te doen aan de inventarisaties. We doen dat op vier gebieden, vogels (enkele soorten), bijen, vlinders en vleermuizen. Je hoeft echt geen expert te zijn. Dat maken wij wel van je.

Je kunt je opgeven bij de projectcoördinator andregoossens@cs.com of bel 06 512 13 852 . Wil je het rapport ontvangen, stuur dan een mail naar het hierboven vermelde mailadres van de project coördinator.

Project Zuidbuurt

 Project Zuid buurt

Samen met de ondernemersvereniging Zuidbuurt Vlaardingen zijn we dit jaar een project gestart om in de landelijke gebiedjes in de Zuidbuurt (tussen Vlaardingen en Maassluis) de biodiversiteit te bevorderen. Hiertoe heeft onze projectgroep een inventarisatie (nulmeting) gedaan in de periode april t/m september 2023. Op 13 december jl. is het door ons opgestelde rapport besproken. De ondernemersvereniging gaat nu maatregelen nemen om de biodiversiteit te verbeteren. De ondernemers willen graag advies en begeleiding bij de te nemen maatregelen. We hebben dat toegezegd en in januari en februari 2024 zullen mogelijke maatregelen besproken worden. In 2024 (en 2025) gaat onze projectgroep wederom inventarisaties uitvoeren om te bezien of de maatregelen meetbaar effect sorteren. Een spannend project dus.

Leden die nog niet betrokken zijn bij het project worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te doen aan de inventarisaties. We doen dat op vier gebieden, vogels (enkele soorten), bijen, vlinders en vleermuizen. Je hoeft echt geen expert te zijn. Dat maken wij wel van je. Je kunt je opgeven bij de projectcoördinator André Goossens andregoossens@cs.com of bel 06 512 13 852 .
Wil je het inventarisatie rapport ontvangen? Neem dan contact op met André Goossens via het eerder vermelde mail adres of telefoonnummer.