Over ons

De Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging KNNV afdeling Waterweg-Noord is opgericht op 28 juni 1937. Eind juni 2022 hebben wij ons 85 jarig jubileum gevierd. Onze afdeling is actief in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en heeft ruim 170 leden. We hebben 4 werkgroepen: Insectenwerkgroep, Plantenwerkgroep, Strandwerkgroep en de Vogelwerkgroep.

In het Natuurcentrum de Boshoek in Schiedam komen we bij elkaar voor ledenbijeenkomsten, lezingen, het natuur café, cursussen en vergaderingen. Het programma van de werkgroepen en andere activiteiten zoals excursies en natuurstudie staan op de website.  Het Natuur café vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats. Elke keer wordt een ander thema besproken door een gastspreker of door één van onze leden. In het natuur café zijn zowel leden als niet leden van harte welkom. De toegang is gratis.

Het lidmaatschap voor 2024 bedraagt € 40,- per lid per jaar en voor een huisgenoot € 17,50 per jaar. Leden ontvangen elk kwartaal het afdelingsblad Struinen. In Struinen kijken we terug op uitgevoerde activiteiten en waarnemingen van het afgelopen kwartaal en publiceren we ingezonden stukken van onze leden.

Daarnaast verschijnt zeer regelmatig een  Nieuwsbrief  waarin allerlei (natuur) nieuwtjes staan en waarmee wij onze leden op de hoogte houden van de activiteiten die nog komen.

De Nieuwsbrief en Struinen sturen we digitaal. Leden die Struinen per post willen ontvangen betalen € 8,- portokosten.

Wij zijn te vinden op Facebook, Instagram en X

Voor informatie of vragen kunt u een mail sturen naar natuurlijkwaterwegnoord@knnv.nl.