Vereniging

De KNNV Waterweg-Noord is opgericht op 28 juni 1937

Vanaf 1988 is de vereniging gevestigd in Natuurcentrum “De Boshoek” te Schiedam.

De vereniging heeft werkgroepen op het gebied van: insecten, planten, strand en vogels. Het aantal werkgroepen en onderwerpen kunnen variëren naar gelang de interesses van de leden en de actualiteit.

Door middel van excursies, lezingen, cursussen en bijeenkomsten kunnen de leden hun kennis over de natuur vergroten. Leden hebben gratis toegang, anderen betalen vaak een kleine bijdrage.

De KNNV-WN heeft de afgelopen jaren diverse inventarisatie – en monitoringverslagen samengesteld. Deze rapporten kunt u gratis raadplegen en downloaden.