Help de Roeken in Maassluis te beschermen

Omzagen van nestbomen is een dreun voor de kolonie


Natuurlijk Waterweg Noord (KNNV) is zeer bezorgd over het voortbestaan van de kolonie Roeken in Maassluis. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil veertien nestbomen aan de Kortebuurt in Maassluis omzagen en de gemeente Maassluis wil aan de Sportlaan, in hetzelfde koloniegebied, ook nog eens 36 bomen omzagen. Het omzagen van nestbomen is een dreun voor de kolonie.
Natuurlijk Waterweg Noord zal alles doen om deze kolonie te behouden. Steun Natuurlijk Waterweg Noord, vraag het informatiepakket aan via natuurlijkwaterwegnoord@knnv.nl
Help de Roeken in Maassluis te beschermen!

Roeken zijn zeer sociale en intelligente vogels

Maassluis herbergt een zeldzame kolonie Roeken. Dit zijn zeer sociale en intelligente vogels. Deze kolonie is vrij stabiel. Al jaren telt Natuurlijk Waterweg Noord ongeveer 130 nesten. De Roeken zijn landelijk met veertig procent afgenomen.

Het gemak waarmee onze overheden als beheerders van ons groen bomen omzagen is verbijsterend. Elke boom leeft samen met een aantal insecten, schimmels etc. Zo leven ongeveer veertig soorten insecten van en rondom een veelvoorkomende boom als de wilg.
Bij elke boom die omgezaagd wordt krijgt de natuur een draai om de oren. Herplanten van bomen met jonge exemplaren levert pas na tien tot twintig jaar herstel op van de biodiversiteit.

Natuurlijk Waterweg Noord heeft bezwaar ingediend

Of het Hoogheemraadschap de veertien bomen aan de Kortebuurt mag gaan omzagen is nog lang niet zeker. Natuurlijk Waterweg Noord (KNNV) heeft bezwaar ingediend en wacht op de uitslag. En tegen de voorgenomen bomenkap aan de Sportlaan door de gemeente Maassluis zal dat gedaan worden.

Het gaat slecht met de biodiversiteit

We weten al jaren dat het slecht gaat met de biodiversiteit, met de hele natuur eigenlijk. Zeker in het versteende gedeelte van de Randstad. We lezen over de achteruitgang van de insecten maar ook met de vogels gaat het niet goed. Veel vogels eten insecten, hebben eiwitrijk voedsel nodig om de jongen groot te brengen.

Dat geldt ook voor Roeken. Deze vogels broeden in kolonies. Ze zoeken elk jaar weer elkaar en hun koloniegebied op om een nest te bouwen. Na het broeden gaan ze in kleine groepjes het land in om in maart terug te gaan naar hun koloniegebied. Ze broeden bovenin hoge bomen. De nesten waaien meestal in de loop van het jaar uit de bomen.

De Roek doet het slecht als broedvogel

Als broedvogel doet de Roek het slecht met een afname van bijna 40% sinds de eeuwwisseling. Volgens de vogelbalans 2021 van SOVON is verstoring van kolonies een aannemelijke oorzaak van de afname. Nestbomen omzagen is de meest verstorende activiteit.

https://www.rodi.nl/regio/maassluis/287092/-stop-de-bomenkap-aan-de-kortebuurt-in-maassluis-
https://www.westlanders.nu/dieren/bomenkap-bedreiging-voor-roeken-in-maassluis-39213

https://waterweg-noord.knnv.nl/werkgroep/vogelwerkgroep/