Effecten verdubbeling spoortracé tussen Delft en Schiedam

Ingrijpende effecten op oude landschapselementen

Natuurlijk Delfland heeft samen met Natuurlijk Waterweg Noord de effecten op een rij gezet van de verdubbeling van het spoortracé van Prorail tussen Delft en Schiedam.
Zij deed dit op verzoek van een aantal organisaties in Midden-Delfland.
Het blijkt te gaan om ingrijpende effecten op de langs het spoor gelegen landschapselementen.
Die gaan soms terug tot de aanleg van het spoortracé door de ‘Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij’ in 1845.

Natuurlijk Delfland onderhoudt dit landschap voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Zij doet dit vaak samen met de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert.

Effecten op cultuur- en natuurhistorisch waardevolle elementen

De spoorlijn tussen Amsterdam en Rotterdam was de eerste die in Nederland is aangelegd.
Het gaat om cultuur- en natuurhistorisch waardevolle elementen in

  • het Abtswoudse Bos van Staatsbosbeheer in Delft,
  • de Polder Noord- Kethel van Natuurmonumenten in Midden-Delfland,
  • de Woudhoek en Kandelaarhoek van Staatsbosbeheer in Schiedam (foto),
  • de Kerkbuurt bij Kethel. Deze is net toegevoegd aan het Bijzonder Provinciaal Landschap.
  • De verbreding gaat ook door het Beatrixpark in Schiedam.
  • In Kethel komt een nieuw Station Kethel.
Effecten verdubbeling spoor Delft-Schiedam
Foto: Eendenkooi Groeneweg in de Woudhoek van Schiedam

GEEN nieuwe aantasting van het landschap beloofd!

Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg Noord zijn van mening dat de belofte van de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Van Aartsen (Den Haag) schuld maakt.

Zij beloofden ‘op alles wat hen lief was’ dat er na het door de strot duwen van de Blankenburgtunnel GEEN nieuwe infrastructuuraantasting van het landschap van Midden-Delfland zal komen!

bron: Handen af van Midden Delfland


Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg Noord zijn vanzelfsprekend een groot voorstander van het openbaar vervoer, maar zij gaan er van uit dat het treintracé ondergronds zal worden aangelegd op basis van het vigerende A4-principe: niet horen, niet zien, niet ruiken.
De ritssluiting die het huidige spoor vormt door het prachtige landschap van Midden-Delfland kan dan worden opgeheven!