Bezwaar tegen de bomenkap aan de Sportlaan Maassluis behandeld

Op 25 augustus is het bezwaar van Natuurlijk Waterweg-Noord behandeld tegen het kappen
van bomen aan de Sportlaan in Maassluis. Dat was in de gemeentelijke
bezwarencommissie. Tijdens de behandelding bleek op diverse punten dat de gemeente het
antwoord niet wist op diverse vragen of niet goed had onderbouwd:
Geen archeologisch onderzoek gedaan; geen vergunning voor de wet natuurbescherming
aanwezig; onderzoek naar vleermuizen klopt niet.

Sinds 2006 wil de gemeente Maassluis aan de Sportlaan een sportzaal bouwen. Op die plek
is door de jaren heen een uniek gebied ontstaan met een heel rijke flora en fauna. Ook
broeden er roeken. De bouw van de sportzaal, een parkeerterrein, een fietspad en een
voetpad zou de natuur in dat gebied verwoesten.
De heipalen mogen voorlopig de grond niet in. Er is geen archeologisch onderzoek gedaan,
dat was de gemeente vergeten. Terwijl de gemeente zichzelf toch maar een kapvergunning
heeft gegeven.

De gemeente heeft ook een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig van de
provincie om de bomen te mogen omzagen. Die vergunning was er nog steeds niet. De
gemeente beweerde dat in eerste instantie die vergunning telefonisch was toegezegd aan de
ecoloog, deze was door de gemeente ingehuurd. De provincie weigert deze vergunning op
papier te zetten.

Die vergunning is er dus niet. En dat is niet zo vreemd. In het gebied broedt al enkele
tientallen jaren een kolonie roeken. De roeken én hun nesten zijn beschermd. Dit jaar telden
leden van Natuurlijk Waterweg-Noord op deze locatie 41 nesten. De roeken broeden het ene
jaar in de ene boom en in een volgend jaar soms in een boom ernaast maar altijd wel in het
koloniegebied.

De gemeente Maassluis vindt dat als er in een boom in het koloniegebied het voorgaande
seizoen geen nest zat dat die boom dan omgezaagd mag worden. Door de jaren heen
verklein je dan het koloniegebied en verdwijnen de roeken. Gelukkig heeft het Europese hof
een uitspraak gedaan in een soortgelijke zaak. Hadden ze nog niet gelezen. Die vlieger gaat
dus niet op.

In ons land zijn alle vleermuizen én hun vliegroutes beschermd. Het ingehuurde bureau zegt
nagenoeg geen vleermuis en al helemaal geen vliegroutes waargenomen te hebben.
Natuurlijk Waterweg-Noord heeft dat ter plekke gecontroleerd. In twee meetsessies van een
uur is maar liefst 166 keer een vleermuis waargenomen waaronder de zeldzame rosse
vleermuis. In die twee uur zijn ook een aantal vliegroutes vastgesteld. De conclusie van
Natuurlijk Waterwegg-Noord is dat het onderzoek van het ecologisch bureau dus niet klopt.
Uiterlijk 10 november volgt het oordeel van de bezwarencommissie. Natuurlijk Waterweg-
Noord ziet met vertrouwen het oordeel tegemoet.

Wat is en doet Natuurlijk Waterweg Noord (KNNV)?
Natuurlijk Waterweg staat voor samenleven met de natuur. Een vereniging waarvan de leden
actief bezig zijn met natuuronderzoek, natuureducatie en natuurbescherming in de
gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat gaat via werkgroepen, excursies,
inventarisaties, cursussen, lezingen, adviezen en vertegenwoordigingen. De afdeling behoort
bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging waartoe circa
50 afdelingen in Nederland behoren.
Vanaf 1988 is de vereniging gevestigd in natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL
Schiedam. Per gemeente is er een contactpersoon waar je vragen kunt stellen.
Natuurlijk Waterweg Noord is ook een werkgroep van Floron en een actieve werkgroep bij
Sovon.